MISCELLANEA GEOGRAPHICA INTERNETICAVítáme Vás na stránkách internetového sborníku katedry geografie, Pedagogické fakulty, Západočeské univerzity v Plzni

Sborník je rozdělen do následujících složek:

FYZICKÁ GEOGRAFIE
HUMÁNNÍ GEOGRAFIE
DIDAKTIKA GEOGRAFIE

Katedra geografie ZČU v Plzni - vydává od roku 1993 sborníky nazvané symbolicky "Miscellanea geographica". Tato řada navázala na minulou tradici sborníků vydávaných pod názvem Zeměpis.
V úvodu prvního čísla si iniciátoři projektu kladli za cíl informovat o badatelských výsledcích pracovníků KGE a ostatních univerzit a jiných vědeckých a výzkumných pracovišť. Tento úkol Miscellanea úspěšně plní po dobu sedmi let. Vycházela většinou u příležitosti konferencí, které pořádala KGE. Jako první to byla konference "Rozvoj Euroregionů" (v roce 1992) - Miscellanea geographica 1. V následujícím roce to byla konference didaktická - "Využití regionálních výzkumů v učitelské praxi a výuka geografie na vysokých školách" (Miscellanea geographica 2). V roce 1994, následovala "Kartografická konference" - Miscellanea geographica 3. Následující číslo - Miscellanea geographica 4 - byla výstupem z konference "Geografie měst", pořádané v roce 1995. Miscellanea geographica číslo 5 a 8 měly podobný charakter. Byly v nich soustředěny práce studentů (ukázky diplomových prací v roce 1995 a "Sborník studentských prací" v roce 2000). Miscellanea geographica 7 (2000), byla výstupem z 1. mezinárodní konference sekce regionální geografie ČGS s názvem "Jak dál v regionální geografii".
Po celou dobu Miscellanea informovala geografickou veřejnost o činnosti katedry při přípravě učitelů zeměpisu i geografů - odborníků. Nemalý význam měla pro publikování regionálních výzkumů v teritoriu západních Čech.
Protože aktualit geografického výzkumu je stále více a informační zdroje jsou neustále diferencovanější, rozhodli se členové KGE navázat mediem novým. Miscellanea geographica internetica má za úkol přinášet zprávy z aktuálních regionálně-geografických výzkumů z oblasti západních Čech. Miscellanea geografica internetica - je rozdělana na tři hlavní části: fyzická geografie, humánní geografie a didaktika geografie. Články mohou být publikovány v podobě hypertextů nebo ve formátu *.pdf. Články před uveřejněním budou procházet odbornou recenzí.

Pokyny pro autory:
Publikovat může každý, kdo dodá článek, který se zabývá regionální geografií západních Čech. Text musí splňovat všechny atributy odborného textu (odkazy, citace - podle platných norem) a přinášet aktuální zprávy z autentického geografického výzkumu. Články mohou být publikovány v podobě hypertextů nebo ve formátu *.pdf. Jako příklad nechť poslouží již uveřejněné články. Každý text může obsahovat několik základních informací o autorovi (nutný je e-mail).

Všechny zveřejněné texty a obrázky jsou výhradně majetkem autorů. Jakékoli jejich další zveřejňování je možné pouze s jejich souhlasem!