Humánní geografie

V této složce jsou v současné době publikovány následující články:
Příspěvky jsou ve formátu Acrobat Reader 4.0 (PDF).

Novotná, M.: Vimpersko. Geografická analýza příhraničního mikroregionu.
Přílohy: široké mapy, šikoké přílohy.
Jde o monografii zpracovanou v rámci grantového úkolu GA ČR 403/01/0726 „Postavení pohraničí v regionálním rozvoji České republiky se zřetelem k zapojení ČR do evropských struktur“ (The position of the border area in the regional development of Czech Republic with focus on an integration of CR into European structures).

Novotná, M.: Prostorová analýza druhého bydlení na příkladu Plzeňského kraje.
Přílohy: mapové a obrazové přílohy.
Jde o článek, který vznikl na základě grantového úkolu GA ČR GA205/99/1142 „Druhé bydlení v ČR a vztah k jiným formám cestovního ruchu".

Novotná, M.: An evaluation of the conditions for the recreational exploitation of the region (Hodnocení předpokladů pro cestovní ruch pomocí GIS. Geografická analýza mikroregionu Vimpersko).
Jde o příspěvek na konferenci GIS Ostrava 2003.