Fyzická geografie

V této složce jsou v současné době publikovány následující články:


Články z Miscellanea Geographica - 11 edit. Dokoupi, J. & Mentlík, P. 2005. Plzeň : ZČU v Plzni.

PAVEL MENTLÍK - Příspěvek ke geomorfologii okolí Prášilského jezera (povodí Jezerního potoka)
Klíčová slova: geomorfologie, GIS, geomorfologické GPS mapování, glaciální útvary, Šumava, Prášilské jezero

PAVEL MENTLÍK - Tvorba geomorfologického informačního systému pro oblast Prášilského jezera
Klíčová slova: geomorfologie, GIS, geomorfologický informační systém, geomorfologická analýza, Šumava, Prášilské jezero;

KAREL JEDLIČKA, PAVEL MENTLÍK - Hydrologická analýza a výpočet základních morfometrických charakteristik povodí s využitím GIS
Klíčová slova: GIS, hydrologická analýza, morfometrické charakteristiky reliéfu, šumavská jezera

JAN KOPP, ZDENĚK KLIMENT - Hodnocení plaveninového režimu na zdrojnicích Berounky
Klíčová slova: plaveniny, Berounka, zdrojnice Berounky;

PAVEL MENTLÍK - Příspěvek ke geomorfologii Velkého Ostrého na Šumavě. Článek pojednává o geomorfologii povodí Ostrého potoka v Královkém hvozdu.
Klíčová slova: Šumava, Královský hvozd, geomorfologie, kryogenní tvary, glacigenní tvary;

PAVEL MENTLÍK - Příspěvek ke geomorfologii Královského hvozdu na Šumavě (Česká republika)
Klíčová slova: Šumava, Královský hvozd, geomorfologie, kryogenní tvary, skalní hradby, kryoplén;

PAVEL MENTLÍK - Zarovnané povrchy ve vrcholových partiích Špičáku a Rozvodí (Královský hvozd - Šumava) Článek přináší ucelený pohled na vrcholové partie hřbetu Špičák - Rozvodí. Navazuje na příspěvek předchozí.
Klíčová slova: Šumava, Královský hvozd, geomorfologie, kryogenní tvary, GIS;