Předměty Subjects

Geografie Evropy (GEVZ, GEVS, GEVBZ) Geography of Europe
Podmínky získání zápočtu v předmětu - Geografie Evropy (GEVZ, GEVS)
Okruhy ke zkoušce
Mapka k místopisnému testu

Geografický výzkum (GV)Geographical research
Okruhy ke zkoušce
Podmínky získání zápočtu v předmětu - Geografický výzkum (GV)

Geografie Evropské unie (GEU) Geography of the European Union
Podmínky zápočtu, plán přednášek a seminářů

Evropska unie (EU) - plán

Geografie Bavorska a Saska (GBAS) Geography of Bavaria and Saxony
Podmínky pro získání zápočtu z předmětu Geografie Bavorska a Saska
Vystoupení v předmětu Geografie Bavorska a Saska

Regionální politika a regionální rozvoj (RPRZ)
Podmínky pro získání zápočtu
Prezentace v seminářiTémata bakalářských prací
Regionální rozvoj vybraného regionu (v Plzeňském, Karlovarském, Jihočeském kraji)
Problematika přeshraniční spolupráce a přeshraničního rozvoje ve vybraném příhraničním regionu
Geografie vybraného závodu
Problematika dopravy ve vztahu k osídlení a hospodářskému zaměření (v Plzeňském, Karlovarském, Jihočeském kraji)
Rozvoj (dostupnost) služeb ve vybraném regionu (v Plzeňském, Karlovarském, Jihočeském kraji)
Předpoklady rozvoje cestovního ruchu ve vybraném regionu (v Plzeňském, Karlovarském, Jihočeském kraji)
Postavení a význam Plzně, ORP (obce s rozšířenou působností) v regionálním rozvoji Plzeňského kraje
Regionální rozvoj plzeňské aglomerace, oblasti v působnosti ORP (obce s rozšířenou působností), periferního území v Plzeňském kraji
Charakteristika osídlení ve spádovém regionu pověřeného obecního úřadu Plzeňského kraje (pouze příhraniční regiony, vnitrozemské regiony - doc. Matušková)
Témata diplomových prací
Regionální rozvoj vybraného regionu (v Plzeňském, Karlovarském, Jihočeském kraji)
Problematika přeshraniční spolupráce a přeshraničního rozvoje ve vybraném příhraničním regionu
Geografie vybraného závodu
Odraz politiky EU v geografickém vzdělávání na ZŠ, SŠ
Srovnání geografického vzdělávání (vybraného tematického celku) v Česku a ve vybrané zemi EU
Nové přístupy k výuce regionální geografie (Evropa, Česko, Plzeňský kraj)