Publikované práce za posledních 5 let Published works during the last five years

Monografie a kapitoly v knihách
- DOKOUPIL, J., MATUŠKOVÁ, A. A KOL. 2005. Rozvojový potenciál Plzeňského kraje. Plzeň : ZČU. 198 s. (spolueditor)
- DOKOUPIL, J. 2005. Polohový potenciál Plzeňského kraje. In: Rozvojový potenciál Plzeňského kraje (eds. J. Dokoupil, A. Matušková). Plzeň : ZČU, s. 15-17.
- DOKOUPIL, J. 2005. Hospodářský potenciál Plzeňského kraje. Ekonomická základna. In: Rozvojový potenciál Plzeňského kraje (eds. J. Dokoupil, A. Matušková). Plzeň : ZČU, s. 144-154.
- DOKOUPIL, J. 2005. Kvalita sociálně ekonomického prostředí jako předpoklad regionálního rozvoje. In: Rozvojový potenciál Plzeňského kraje (eds. J. Dokoupil, A. Matušková). Plzeň : ZČU, s. 196-198.
- JEŘÁBEK, M., DOKOUPIL, J., HAVLÍČEK, T. A KOL. 2004. České pohraničí - bariéra nebo prostor zprostředkování? Praha : Academia, 296 s. - DOKOUPIL, J. 2004. Hranice a hraniční efekt. In: Jeřábek, M., Dokoupil, J., Havlíček, T. a kol. České pohraničí bariéra nebo prostor zprostředkování? Praha : Academia, s. 47-58.
- DOKOUPIL, J. 2004. Typologie českého pohraničí. In: Jeřábek, M., Dokoupil, J., Havlíček, T. a kol. České pohraničí bariéra nebo prostor zprostředkování? Praha : Academia, s. 137- 147.
- DOKOUPIL, J., JEŘÁBEK, M. 2004. Hraniční regiony Evropské unie. In: Jeřábek, M., Dokoupil, J., Havlíček, T. a kol. České pohraničí bariéra nebo prostor zprostředkování? Praha : Academia, s. 163-177. - JEŘÁBEK, M., DOKOUPIL, J., HAVLÍČEK, T. 2004. České pohraničí bariéra nebo prostor zprostředkování? In: Jeřábek, M., Dokoupil, J., Havlíček, T. a kol. České pohraničí bariéra nebo prostor zprostředkování? Praha : Academia, s. 209-246.
- DOKOUPIL, J. 2001. Specifika jednotlivých úseků pohraničí ČR. Česko-bavorský úsek. In.: Reflexe regionálního rozvoje pohraničí České republiky (ed. M. Jeřábek). Ústí n.L. : SoÚ AV ČR, s. 12-14.
- DOKOUPIL, J., TOUŠEK, V. 2001. Zahraniční pracovníci na trhu práce. In.: Reflexe regionálního rozvoje pohraničí České republiky (ed. M. Jeřábek). Ústí n.L. : SoÚ AV ČR, s. 41-52.
- DOKOUPIL,J., ŘEHÁK, S. 2001. Perspektiva dalšího vývoje pohraničí ČR. In.: Reflexe regionálního rozvoje pohraničí České republiky. (ed. M. Jeřábek). Ústí n.L. : SoÚ AV ČR, s. 85-88.

Odborné časopisy a sborníky
- Dokoupil, J. 2005. Přeshraniční trh práce - impulz nebo bariéra pro rozvoj příhraničního regionu (na příkladu česko-bavorského pohraničí). Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Geographica Supplementum No. 3. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. s. 114 - 120.
- Dokoupil, J., Matušková, A. 2005. Erwartungen und erste Ergebnisse der EU-Erweiterung in der Tschechischen Republik. Arbeitsmaterialien zur Raumordnung und Raumplanung, Heft 238. Bayreuth : Universität Bayreuth. S. 71 - 80.
- DOKOUPIL, J., HAVLÍČEK, T. 2005. Border and border region: theoretical aspects, identification and determination. Acta Universitatis Carolinae, Geographica XXXVII, 1, 2002. Praha : Nakladatelství Karolinum. s. 27 - 44.
- DOKOUPIL, J., MATUŠKOVÁ, A., NOVOTNÁ, M. 2005. Model Peripheral Areas in the Plzeň District. International Konference on issues of Peripheral Areas QUO VADIS PERIPHERY? Abstract Book. s. 5.
- DOKOUPIL, J., MENTLÍK, P. (eds.). 2005. Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis 11. Plzeň : ZČU v Plzni. 160 s.
- DOKOUPIL, J. 2005. Srovnání vývoje v českých a bavorských příhraničních regionech. Miscellanea geographica Universitatis Bohemiae occidentalis 11. Plzeň : ZČU v Plzni. s. 103-112.
- DOKOUPIL, J. 2004. Interaktionen über die tschechisch-bayerische Grenze aus dem Sicht der Landesentwicklung und Regionalplanung. Gute Nachbarn-Schlechte Nachbarn, Grenzpfade. Frankfurt am Main : Peter Lang GmbH. s. 32-37.
- DOKOUPIL, J., MATUŠKOVÁ, A. 2004. Integrační úloha geografie v současné škole. Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Brno : MU v Brně. s. 65-65.
- DOKOUPIL, J., MENTLÍK, P. (eds.). 2004. Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis 10. Plzeň : ZČU v Plzni. 189 s.
- DOKOUPIL, J. 2004. Specifické přístupy k regionálnímu rozvoji příhraničních regionů. Miscelanea geographica Universitatis Bohemiae occidentalis 10. Plzeň : ZČU v Plzni. s. 25-33.
- DOKOUPIL, J. 2003. Aktuelle Forschungsorientierung auf dem Geographielehrstuhl der Westböhmischen Universität in Pilsen. Settlement dynamics and its spatial impacts. Antal, A., Csapó, J.(eds.). Pécs : Institut of Geography. s. 123-128.
- DOKOUPIL, J., JEŘÁBEK, M. 2003. Arbeitsmarkt und Migration im tschechisch- deutschen Grenzraum. Occasional Papers Nr. 27. Stuttgart : Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung in Tübingen. S. 26-47.
- JEŘÁBEK, M., DOKOUPIL, J., HAVLÍČEK, T. 2003. Czech borderland. Space of barrier or mediation? Summaries. European Integration and Regional Development. 5thCzech- Slovak-Polish Conference. Prachatice. Bičík, I., Havlíček, T. (eds.). Praha : UK. s. 33-34.
- HAVLÍČEK, T., JEŘÁBEK, M., DOKOUPIL,J. 2002. Die Wahrnehmung des Grenzraumes und speziell des dortigen Arbeitsmarktes durch die Bewohner der tschechischen Grenzgebiete. Occasional Papers. Nr. 26. Stuttgart : Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung in Tübingen. S. 143-157.
- DOKOUPIL, J., 2002. Approaches to the typology of Czech borderland. Proceedings of the international colloquy. State border reflection by border region population of V4 states. Nitra : Constantine the Philosopher University and International Visegrad Fund. 22-32.
- JURCZEK, P., JEŘÁBEK, M., DOKOUPIL, J. 2002. Zur Weiterentwicklung des sächsisch-tschechischen Grenzraum aus studentischer Sicht. Ein hochschuldidaktischer Beitrag geographischer Fachgebiete der Universitäten Chemnitz, Plzeň/Pilsen-Cheb/Eger und Ústí nad Labem/Aussig a.d.E. Gute Nachbarn- schlechte Nachbarn. Deutsch-tschechisches Begegnungsseminar V. Mehnert, E. (Hrsg.). Chemnitz : Printservice. s. 44-51.
- DOKOUPIL, J. 2002. The regional geography of neighbouring countries or the geography of regions of neighbouring countries? IV. International conference on european dimension of teaching geography in the middle, south eastern and eastern european countries in transition. Planinc, T.R., Vovk Korže, A.(eds.). Ljubljana : Tiskarna Ozimek. s. 9-16.
- DOKOUPIL, J. 2002. Diferencující aspekty zkoumání hraničního efektu (na příkladu česko-bavorského a česko-slovenského pohraničí). Balej, M., Jeřábek, M. (eds.). Sborník z XX. Sjezdu ČGS. Pohraničí, přeshraniční spolupráce a euroregiony. Ústí nad Labem : PF UJEP. s. 69-77.
- DOKOUPIL, J. 2001. Das Grenzgebiet - einer aus der Richtungen der Forschunfgsorientierung des Geographielehrstuhles in Pilsen. Obmejna območja- Határmenti teruelet-Grenzgebiete-Pohraniční region. Maribor : Univerza v Mariboru. s. 31-40.
- JEŘÁBEK, M., DOKOUPIL, J. 2001. Forschungsergebnisse zur Entwicklung der tschechischen Grenzgebiete zu Deutschland, Österreich, Polen und der Slowakei. Occasional Papers. Nr. 24. Stuttgart : Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung in Tübingen. S. 17-30.
- DOKOUPIL, J. 2001.Transnationale Forschungskooperation der Universitäten und Städte Bayreuth, Bratislava, Maribor, Pécs und Plzeň. Gute Nachbarn-schlechte Nachbarn. Deutsch-tschechisches Begegnungsseminar IV. Mehnert, E. (Hrsg.). Chemnitz : Printservice. s. 64-66.
- DOKOUPIL, J. 2001. Einzelhandels-Grossprojekte in Westböhmen unter besondere Berücksichtigung des Standorte Pilsen. Arbeitmaterialien zur Raumordnung und Raumplanung, Heft 204. Bayreuth : Universität Bayreuth, s. 105-113.
- DOKOUPIL, J. 2001. Přeshraniční spolupráce jako součást regionálního rozvoje česko- bavorského pohraničí. Geografie - Sborník ČGS. roč. 106. č. 2. s. 270-279.
- DOKOUPIL, J. 2001. Regionální rozvoj příhraničního regionu. Region-Služby-Cestovní ruch. (Sociodyn. faktory rozvoje regionů). Sborník referátů. Ostrava : OU.s.47-50. - DOKOUPIL, J. ed. (2001). Přehled literatury k problematice pohraničí. Plzeň : ZČU.117 s.

Učebnice, skripta
- MATUŠKOVÁ, A. A KOL. 2003. Zeměpis pro 6. ročník ZŠ a primu víceletého gymnázia. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 124 s.
- MATUŠKOVÁ, A. A KOL.2002. Vlastivěda 6. Pracovní sešit pro šestý ročník zvláštní školy. 2. vydání. Praha : Septima, 32 s.
- KOPP, J. A KOL. 2001. Úvod do regionálního výzkumu (skripta). Plzeň : ZČU, 147 s.

Další publikace
- DOKOUPIL, J. 2005. Průmysl. In: Český les - příroda, historie, život. Praha: nakladatelství Miloš Uhlíř-Baset. s. 745 - 747.
- DOKOUPIL, J. 2005. Silniční doprava. In: Český les - příroda, historie, život. Praha: nakladatelství Miloš Uhlíř-Baset. s. 755 - 756.
- DOKOUPIL, J. 2005. Železnice dnes. In: Český les - příroda, historie, život. Praha: nakladatelství Miloš Uhlíř-Baset. s. 761.
- DOKOUPIL, J., MACURA, J. 2003. Komunikační strategie. EURO ZPRAVODAJ. Plzeň: Euro Nova a Partners s.r.o. č. 1. S. 32-36.
- DOKOUPIL, J., MACURA, J. 2003. Komunikační strategie. Informační zdroje o Evropské unii v Plzeňském kraji (2. část). EURO ZPRAVODAJ. Plzeň: Euro Nova a Partners s.r.o. č. 2. s. 3-4.
- DOKOUPIL, J., MATUŠKOVÁ, A. 2003. Jaký je názor na vstup do EU v Plzni? EURO ZPRAVODAJ. Plzeň: Euro Nova a Partners s.r.o. č. 1. s. 5-6.