doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph. D.

Vedoucí katedry geografie Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
Head of the Department of geography of Faculty of education of the University of West Bohemia in Pilsen


Konzultační hodiny (letní semestr 2009):Office hours (summer semester 2008)
Pondělí 9.00-10.00 h
Pátek 9.00-10.00 h


Adresa: Katedra geografie FPE ZČU v Plzni, Veleslavínova 42, 306 19 Plzeň
Mail address: Veleslavínova 42, 306 19 Plzeň, Czech Republic

email: dokoupil@kge.zcu.cz

Telefon na pracoviště Phone (workplace): : 377 636 570
Fax: 377 636 582