Citace elektronických zdrojů

Citování zdrojů v elektronické podobě se provádí podle normy ČSN ISO 690-2, s účinností od 1. 2. 2000. Od citace tištěných dokumentů se citace elektronických dokumentů odlišuje v několika bodech. Za název díla se uvádí v hranatých závorkách druh nosiče, např. [online], [CD-ROM]. U online dokumentů je nezbytné uvést také datum, kdy byla informace citována. Dále se uvádí zdroj – webová adresa. Zásadně se doporučuje tuto adresu pro potřeby citace kopírovat, aby byla zachována její přesná podoba. Je však vhodné citovat hlavní stránku serveru nebo dokumentu, aby byla adresa kratší. Protože existují různé varianty citací pro jednotlivé typy elektronických publikací, je vhodné méně obvyklé případy vyhledat přímo v normě ČSN ISO 690-2 (2000). Praktické příklady citací i s odkazy na anglický originál normy ISO 690-2 najdete také na webu na adrese http://www.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html.

Odkazy na elektronické zdroje se provádějí stejným způsobem jako u písemných zdrojů, tedy pomocí prvního prvku citace a roku, nikoliv pomocí internetové adresy.

 

Příklady:

Setvák, M. 1999. Tornáda na území České republiky a Slovenska [online]. Český hydrometeorologický ústav [citováno 30. 11. 2000]. Dostupné z WWW: <http:// www.chmi.cz/meteo/sat/torn/>.

ČHMÚ. 2002. Hlásné profily povodňové služby [online]. [cit. 10. 10. 2002]. Dostupné z WWW: < http://hydro.chmi.cz/inetps/main.php>.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 2000. ÚP VÚC Plzeňská aglomerace : koncept [online, cit. 11. 1. 2001].  Dostupné z WWW: <http://www.iri.cz/vuc/plzen/>.

 

Příklady odkazů v textu: Problematikou se zabýval Setvák (1999). Data poskytl ČHMÚ (2002) a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (2000).