Geomorfologické elektronické fórum

geomorf@list.zcu.cz

Tato geomorfologická elektronická konference má za úkol zahájit diskusi k problémům současné geomorfologie.

Jak se přihlásit