The international colloquiums on geomorphology

13.-14. 4. 2000 v Nýdku - Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě
Sborník (collection): PRÁŠEK, J. (ED.), 2000. Suočasný stav geomorfologických výzkumů. Sborník referátů z mezinárodního semináře konaného ve dnech 13.-14. dubna 2000 v Nýdku. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě. 75 s. ISBN 80-7042-790-6.

5.-7. 4. 2001 v Kružberku - Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě
Sborník (collection): PRÁŠEK, J. (ED.), 2001. Současný stav geomorfologických výzkumů. Sborník referátů z mezinárodního semináře konaného ve dnech 5.-7. dubna 2001. v Kružberku. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě. 141 s. ISBN 80-7042-801-5. online

10.-11. 6. 2002 v Brně - Katedra geografie Přírodovědecké fakulty MU v Brně, Ústav Geoniky AV ČR Brno, Jihomoravská pobočka ČGS, ČAG
Sborník (collection): KIRCHNER, K., ROŠTÍNSKÝ, P. (ED.), 2002. Geomorfologický sborník 1. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002. Příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11. 6. 2002 v Brně. Brno : Masarykova univerzita v Brně. 156 s. ISBN 80-210-2974-9. online

22.-23. 4. 2003 v Nečtinech GEOMORFOLOGIE 03 - Katedra geografie Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, ČAG
Sborník (collection): MENTLÍK, P. (ED.), 2003. Geomorfologický sborník 2. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2003. Příspěvky z mezinárodního semináře GEOMORFOLOGIE ´03 konaného 22.-23. 4. 2003 v Nečtinech. Plzeň : ZČU v Plzni. 308 s. ISBN 80-7082-946-X. online

Stav geomorfologických výzkumů v roce 2004 - mezinárodní seminář 26.-28. 4. 2004 v Peci pod Sněžkou Sborník abstraktů:ENGEL, Z., KŘÍŽEK, M. & VILÍMEK, V. (edit). Geomorfologický sborník 3. Praha : Přírodovědecká Fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Výzkumné centrum dynamiky Země. online

Stav geomorfologických výzkumů v roce 2005 - mezinárodní seminář 25. 04. - 27. 04. 2005 v Nových Hradech Sborník (collection): RYPL, J. (edit). Geomorfologický sborník 4. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. online

Stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 - mezinárodní seminář 11. 04. - 13. 04. 2006 v Olomouci - organizátoři I. Smolová a A. Létal et al.
Sborník abstrktů: LÉTAL, A. & SMOLOVÁ, I. edit. 2006. Geomorfologický sborník 5. Sborník abstraktů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 75 s.
Sborník článků: SMOLOVÁ, I. edit. 2006. Geomorfologické výzkumy v roce 2006. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci. 327 s.

Stav geomorfologických výzkumů v roce 2007 - mezinárodní konference 2. 04. - 4. 04. 2007 v Malenovicích - organizátoři J. Hradecký a T. Pánek et al.
Sborník abstraktů: HRADECKÝ, J. & PÁNEK, T. edit. 2007. Geomorfologický sborník 6. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě. 76 s.

Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008 - mezinárodní konference 3. 06. - 5. 06. 2008 ve Šlapanicích - organizátoři Z. Máčka, K. Kirchner, J. Demek, M. Havlíček et al.
Sborník abstraktů: MÁČKA, Z. & KALLABOVÁ, E. 2008. Geomorfologický sborník 7. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008. Brno : Ústav geoniky AV ČR v.v.i., oddělení environmentální geografie. 62 s.