C:\Documents and Settings\King\Plocha\Loga\olympiada.JPG 

Zeměpisná olympiáda

Geography Olympiad

Nové stránky organizace Zeměpisné olympiády od roku 2012:

http://geography.cz/olympiada

   

 

C:\Documents and Settings\King\Plocha\Loga\katedra upr. 2.JPGOrganizační garant soutěže ve školních letech 2007/08–2011/12

Katedra geografie FPE ZČU v Plzni

vedoucí ústřední komise:

Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.

Od školního roku 2012/2013 je organizačním garantem Geografická sekce PřF UK v Praze

Děkujeme všem organizačním pracovníkům a zejména učitelům připravujícím

 žáky za spolupráci při konání Zeměpisné olympiády v letech 2007–2011

 

   Organizační garant 2007–2011

         PaedDr. Jiří Suda

Katedra geografie FPE ZČU v Plzni

Veleslavínova 42, 306 19 Plzeň

Tel: 377 636 572, Fax: 377 636 582

          E-mail: jirisuda@kge.zcu.cz

        Kontakty pro okresní a krajská kola

Organizační garanti jednotlivých krajů

Organizační řád zeměpisné olympiády

 

Výsledky celostátního kola ZO 2011/2012

Vyhlášení zeměpisné olympiády 2011/2012  

 

Celostátní kolo ZO 2010/2011 se uskutečnilo 12. května na ZČU v Plzni

Výsledky celostátního kola ZO 2010/2011

Celostátní kolo ZO 2009/2011 se uskutečnilo 6. května 2010 na ZČU v Plzni - fotodokumentace

Výsledky celostátního kola ZO 2009/2010 – jednotlivci a kraje

Výsledky celostátního kola ZO 2008/2009

Celostátní kolo se uskutečnilo 6. května 2009 ve školícím středisku ZČU v Nečtinách

Výsledky celostátního kola ZO 2007/2008 (Plzeň, 5. 5. 2008)

Doporučené pomůcky pro soutěžící ZO  Školní atlas světa Česká republika / sešitový školní atlas

 

Úlohy Mezinárodní geografické olympiády – International Geography Olympiad

Úlohy ZO 2007/2008 a 2008/2009 na portále RVP - Digitální učební materiály

 

Děkujeme za podporu:

          

 FRAUS - více znát 

  Geografická sekce PřF UK v Praze